EVE Actualització en línia revisa la caça de recompenses

^