El temps oblidat de Neverhoods: una funció doble de Linde/Anthony

^