L'alliberament del judici occidental no es va veure afectat malgrat la detenció de drogues de l'actor

^