Excepcions de Java i tractament d’excepcions amb exemples

^