L’Ocarina del Temps és una història d’edat gai d’edat?

^