How NeverEnding Legacy subverteix els vicis del disseny de jocs ociosos

^