Com es crea una matriu de traçabilitat dels requisits (RTM): exemple i plantilla de mostra

^