Llista d'adreces IP del router per defecte per a les marques de router sense fils més habituals

^