La campanya de pre-comanda de GameStop's Assassin's Creed sembla divertit en les campanyes de pre-comanda

^