(Actualitzar) Els partits de batalla de Forza Horizon es realitzen guanyant de la manera més barata i desagradable

^