Els jocs mediocres tan esperats ara fan més mal encara

^