El Japó està fent tot el possible per al proper Pokemon Splatfest de Splatoon 3

^