Els estudis Eidos Montreal i Sherbrooke passen a la setmana laboral de quatre dies

^