EA tanca un acord amb Marvel per almenys tres jocs

^