El mode Arcade de Doom és la manera ideal de jugar a la campanya

^