ID C Dev: instal·lació, funcions i desenvolupament de C ++

^