Exemples d'algorisme de l'arbre de decisions en mineria de dades

^