Dark Souls II: detallat per als sistemes acadèmics de detalls i actualització dels premis

^