Blaseball ha tornat i està preparat per deformar la realitat una vegada més

^