Batman Returns per a SNES és el millor joc que et permet jugar com a Michael Keaton

^