Aquesta entrevista oficial de Xenoblade és una celebració de tota la sèrie

^