Documentació de proves d’acceptació amb escenaris en temps real

^