Una profunda pèrdua de temps torna amb una diversió de Katamari

^