El webcomic Megatokyo encara existeix, obtindrà una novetat visual

^