>

Warcraft: La batalla pel primer pegat important d'Azeroth (8.1) serà enorme

^