La Guia per als monstres de Volo és el nou i fantàstic manual de monstres per a Dungeons & Dragons

^