Viva Pinata 3 hauria de ser el proper partit de Rare

^