El minorista britànic Simply Games sembla haver deixat de negociar

^