>

El Taito Egret II Mini és com un llibre d'història jugable d'una era oblidada dels jocs

^