Les proves de programari són ment i ulls, no anys d’experiència.

^