Els controls de l’ombra del Colós són un exercici en l’art

^