Executeu casos de prova en paral·lel i genereu informes mitjançant l'eina Karate

^