Les recompenses de l'esdeveniment de Pasqua de Final Fantasy XIV Hatching-tide semblen estupendes

^