EVE Echoes és bàsicament mòbil EVE, però queden preguntes

^