Ressenya: Estat de l'anarquia: Mestre de Mayhem

^