Què és un brot massiu a Pokémon Scarlet & Violet?

^