Podeu incubar ous a l'instant a Palworld canviant una configuració

^