El joc de tres mosqueters arriba a WiiWare, sembla dolorós

^