>

PETA nomena el joc més agradable per a animals de la Fable 2 del 2008 ... eh, pollastre?

^