Ooblets finalment aconsegueix un llançament complet després de sis anys de desenvolupament

^