(Actualització) Un cop s'entreguin les versions portàtils, la saga Mighty No. 9 pot arribar al final

^