>

(Actualització) Lost Sphear, dels desenvolupadors de I Am Setuna, es troba aviat al Japó

^