El flotador de League of Legends prohibit per haver-hi suat fals

^