>

Vaig canviar d’opinió sobre Final Fantasy XIII

^