A continuació, es mostra un tracte excepcionalment bo a l’edició del col·leccionista de Battlefield 1

^