Les armes es troben amb espases a SHOGUN 2: caiguda del samurai

^