L'esdeveniment Moogle Treasure Trove de Final Fantasy XIV començarà aviat

^