El proper pegat per eliminar errors de Pokémon Scarlet i Violet arribarà al febrer

^