El misteri de l'església Nier: Automata ha arribat a la seva fi

^