Nier: Els fans d'autòmats s'estan tornant salvatges per una església secreta

^